notariusz Gilarska

Notariusz trójmiasto

Taksa notarialna, podatki i opłaty

Notariusz - oblicza, pobiera i wpłaca w obowiązującym terminie :

  • § podatek od czynności cywilnoprawnych
  • § podatek od spadków i darowizn
  • § opłaty sądowe

w zależności od charakteru czynności notarialnej.

Notariusz od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie.

Po złożeniu dokumentów pracownik Kancelarii przekaże Państwu informację o faktycznej wysokości podatków i opłat.